​הדרך האדומה של הלב

אלעד כרמל

במקום בו אני פוגש את עצמי,
אני פוגש את העולם

זו זכות גדולה עבורנו ללכת בדרך רפואת האדמה הקדומה,
לקדש את הקשר עם אמא אדמה,

קשר שכל כך חשוב לנו ולדורות הבאים,

לילדים שלנו, ולכל קשרינו על פני האדמה.

 

Aho Mitakuye Oyasin

סדנת סוף שבוע "ריקוד החיים"

חגיגה של תנועה במקצבים שבטיים, סדנת העמקה המתמקדת בחיבור ואיזון בין הנקבי לזכרי בתוכנו ובחיינו

קורס מסעות שמאניים
מסע אל עצמי

סדרת מפגשים חוויתיים בהם נעבור תהליך של התמרה והתכוונות דרך רפואת ארבעת היסודות.
נכיר את דרך העבודה השמאנית

הרואה בכוחות הטבע ישויות חיות.

סווט לודג' - איניפי

טקס תפילה והיטהרות אינדיאני מסורתי בן אלפי שנים

מסע חזון
 Vision Quest

טקס חניכה אינדיאני מסורתי

עלייה להר לארבעה ימים ללא מים, אוכל, דיבור ואש רק בקשת חזון ברורה מהרוח הגדולה.

סדנה לבניית תופי רפואה אינדיאניים

בנייה וחניכת תופי רפואה בדרך המסורתית,

חישוקי עץ בגדלים מגוונים, תופים לילדים